Τετάρτη 26.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων σε Διαλεχτό και Μουζάκι

03.08.2015

Η αντιπλημμυρική «θωράκιση» στις περιοχές του Μουζακίου και του Διαλεχτού αλλά και η κοπή χόρτων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ήταν τα αντικείμενα τριών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 578.000 ευρώ τις οποίες υπέγραψε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Πρόκειται για την κατασκευή των έργων «Προστασία κοίτης και αναχωμάτων Πάμισου ποταμού στην περιοχή Δ.Δ. Μουζακίου και προστασία κοίτης Πηνειού ποταμού σε σποραδικές θέσεις», προϋπολογισμού 246.000,00 ευρώ, «Προστασία γέφυρας Διαλεχτού και προστασία κοίτης Πηνειού ποταμού», προϋπολογισμού 246.000 και κοπής χόρτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

Το έργο στον Πάμισο περιλαμβάνει εργασίες για την ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των αναχωμάτων του ποταμού κατάντη της νέας γέφυρας Μουζακίου, την αποκατάσταση και διαμόρφωση των πρανών του αριστερού και δεξιού αναχώματος με επένδυση συρματοκυλίνδρων και τοποθέτηση λιθορριπών όπου απαιτείται για την  προστασία τμημάτων της κοίτης του Πάμισου ποταμού σε σποραδικές θέσεις ανάντη της πεζογέφυρας Μουζακίου.

Επίσης, κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και κατόπιν υπόδειξης της επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις βελτίωσης σε  σποραδικές θέσεις στην κοίτη του Πηνειού ποταμού στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αναλόγως του επείγοντος της χρονικής περιόδου, των φαινομένων και των υδραυλικών στοιχείων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών επιτυγχάνεται η θωράκιση των πρανών των αναχωμάτων και της κοίτης του Πάμισου ποταμού και τμημάτων του Πηνειού ποταμού από πλημμυρικά φαινόμενα εξασφαλίζοντας τις παρόχθιες ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες.

Αντίστοιχα, το έργο στη γέφυρα του Διαλεχτού περιλαμβάνει εργασίες για την προστασία των βάθρων της γέφυρας στον Πηνειό ποταμό με την κατασκευή λεκάνης ηρεμίας  από οπλισμένο σκυρόδεμα  σε όλο το πλάτος της κοίτης εμβαδού 2800 τ.μ. περίπου.

Επίσης, σε σποραδικές θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, θα εκτελεστούν εργασίες προστασίας τμημάτων της κοίτης του Πηνειού  ποταμού, με διαμορφώσεις της χαμηλής κοίτης του, με απόθεση και συμπύκνωση των υλικών εκσκαφής στις όχθες και επένδυση με συρματοκυλίνδρους σε θέσεις που απαιτείται προστασία ή αντικατάσταση των κατεστραμμένων συρματοκυλίνδρων.

Με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζεται η θωράκιση των βάθρων της γέφυρας του Διαλεχτού, των πρανών και της κοίτης του Πηνειού ποταμού από  πλημμυρικά  φαινόμενα, ώστε να προστατευτούν οι πολίτες και οι ιδιοκτησίες τους.

Τέλος, το έργο της κοπής χόρτων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προϋπολογισμού 80.000 ευρώ αφορά στην διευκόλυνση της μετακίνησης των ανθρωπίνων κοινοτήτων και της διακίνησης των εμπορευμάτων με μεγαλύτερη ασφάλεια.