Σάββατο 25.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έργα και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

05.04.2016

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 13.228.202,3 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση δαπανών έργου: «Αποκαταστάσεις οδών Π.Ε Λάρισας από θεομηνίες» προϋπολογισμού 166.095,71 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον Πηνειό 5oυ αντλιοστασίου – Ομόλιο – Παλαιόπυργος & Εννιπέα», προϋπολογισμού: 245.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων της Π.Ε. Λάρισας στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016», προϋπολογισμού: 358.150,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «συντήρηση – αντικατάσταση και επισκευή στηθαίων ασφάλειας, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων των οδών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης, του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νερού στα αντλιοστάσια ΤΟΕΒ Ενιπέα», προϋπολογισμού: 240.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Επαναδημοπράτηση του έργου: «Ανακατασκευή δαπέδων ηλεκτροφωτισμός – πίνακες στο γυμναστήριο Αμπελώνα», προϋπολογισμού: 130.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών και βλάστησης από την κοίτη των ποταμών Ενιπέα και Πηνειού και συντήρηση θυροφράγματος Πυργακίου», προϋπολογισμός: 246.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας. Β΄φάση», προϋπολογισμός: 8.309.806,59 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δαπάνης «Λειτουργία και συντήρηση αντιπλημμυρικών αντλιοστασιών και δομών της Λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμός έργου: 18.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης έργου: «συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Ρ. Φεραίου – Δήμου Αλμυρού (ασφαλτικά)», προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτυού στο Δήμο Ν. Πηλίου (ασφαλτικά)» προϋπολογισμός έργου: 700.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων» συνολικού προϋπολογισμού 446.167,80 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης αναδόχων για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Μcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων» συνολικού προϋπολογισμού 90.832,20 € (με ΦΠΑ).

– Επαναδημοπράτηση έργου: «Συντήρηση Εθνικού Επαρχιακού Δικτύου Ν. Μαγνησίας (Σήμανση – Στηθαία Ασφαλείας Έτους 2016)». προϋπολογισμού 400.000,00 €

– Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: “Μετατροπή του διατηρητέου δημοτικού σχολείου Καστρακίου σε Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών των Μετεώρων”, Υποέργο: “Προβολή και ανάδειξη του Μουσείου” προϋπολογισμού 20.000,00 € ( με Φ.Π.Α.)