Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έργα και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

19.01.2016

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.045.100,00 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντικαταστάσεις μετατοπίσεις & παροχές δικτύου ύδρευσης Σπηλιάς λόγω κατασκευής περιφερειακής οδού» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ Βερδικούσιας», προϋπολογισμού: 68.500,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δαπάνης του έργου αποκαταστάσεις οδών  από θεομηνίες Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικού επαρχιακού  δικτυού Π.Ε. Μαγνησίας (σήμανση – στηθαία ασφάλειας  έτους 2016)» και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,  προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτυού Π.Ε. Μαγνησίας (έτους 2015 – 2016 τεχνικά )», προϋπολογισμός έργου: 1.582.150,00 € (με ΦΠΑ)

– Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «Συντήρηση της εθνικής οδού αρ.6 Βόλου – όρια Π.Ε Μαγνησίας (ασφαλτικά – σήμανση – ασφάλεια)», Προϋπολογισμός: 623.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας – αποχιονισμοί, με χρήση ΙΧ μηχανημάτων, Π.Ε. Τρικάλων περιόδου 2015-2016 προϋπολογισμού 141.450,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου « Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Πρόδρομος-Γενέσι συνεχιζόμενη εργολαβία 2015» συνολικού ποσού 160.000 €(με ΦΠΑ)