Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στην κυκλοφορία ο δρόμος από Γεφύρια μέχρι Αγ. Βησσάριο

29.09.2015

Δίνεται σήμερα 29 Σεπτεμβρίου στην κυκλοφορία τμήμα  του υπό κατασκευή έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ο. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΣΟΦΑΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.9+274,59 (ΓΕΦΥΡIΑ) ΕΩΣ Χ.Θ.17+811,35».

Συγκεκριμένα το τμήμα από ΙΚ Γεφυριών έως ΙΚ Αγ. Βησσαρίου μήκους  5 χιλιομέτρων περίπου όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται και στις δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, και  διαχωρισμό των δύο (2) κινήσεων με αξονικό στηθαίο ασφαλείας.

Το υπόψη τμήμα δίνεται στην κυκλοφορία προκειμένου τις επόμενες μέρες να αρχίσουν ασφαλτικές εργασίες παράλληλα με την κυκλοφορία (αντιολισθηρός τάπητας) στην ημιδιατομή της οδού με κατεύθυνση προς Γεφύρια.

Παρακαλούνται οι χρήστες της οδού να επιδείξουν υπομονή και να επιστήσουν την δέουσα προσοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι ασφαλτικές  εργασίες.