Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σε ποια ορεινά χωριά συνεχίζονται τα έργα από τον Δήμο Τρικκαίων;

30.09.2022 /

Σε Σπαθάδες και Αγρελιά συνεχίζονται τα έργα του Δήμου Τρικκαίων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τόσο οι τσιμεντοστρώσεις σε συγκεκριμένα σημεία των οικισμών, όσο και η βελτίωση των αγροτικών δρόμων, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καταβούτας, «βοηθούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα χωριά, καθώς ο Δήμος επιδιώκει καλυτέρευση των συνθηκών». Τα έργα στην περιφέρεια του Δήμου συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού και σε συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων.