Παρασκευή 28.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

4 Ευρωπαϊκά Σχολεία στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων με το πρόγραμμα Erasmus+

08.12.2021

Στο 1 ο ΕΠΑΛ Τρικάλων ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο
“Act for Environment” (Δράσε για το Περιβάλλον) που έχει σαν κύριο στόχο την
εστίαση σε τοπικά και διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα και την ενεργό συμμετοχή
των μαθητών σε δράσεις, που σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα,
δείχνοντας ενδιαφέρον για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αποφυγή
της ρύπανσης, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού, την
ανακύκλωση, τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς ή του ποδηλάτου του και πολλά
άλλα.

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιείται στα Τρίκαλα στο 1 ο
ΕΠΑΛ Τρικάλων και έχει σαν κύριο θέμα την ανακύκλωση. Στη συνάντηση αυτή
πέρα από το 1 ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετέχουν 16 μαθητές και 11 εκπαιδευτικοί από
τα σχολεία:

• Ekonomska i Turisticka Skola από την πόλη Daruvar, Κροατία,
• IES Hispanidad από την Santa Fe, Ισπανία
• Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade από την Almada, Πορτογαλία και
• Liceum de Arte “Ionel Perlea” από τη Σλομποζία της Ρουμανίας
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και μαθητές την 1 η μέρα της συνάντησης
παρουσίασαν στους καθηγητές και τους μαθητές του 1 ου ΕΠΑΛ Τρικάλων τα σχολεία,
τις πόλεις και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται και πήραν μέρος στις
δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος από το 1ο ΕΠΑΛ
Τρικάλων.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και με άλλες δράσεις στο σχολείο, με επισκέψεις στα
Μετέωρα και άλλα αξιοθέατα καθώς και στον Μύλο των Ξωτικών που είναι
αφιερωμένος φέτος στο περιβάλλον.

Ετικέτες: , ,