Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τι να προσέχουν οι έμποροι που θα ανοίξουν τις Κυριακές!

17.12.2015

Ο Εμπορικός Σύλλογος απέστειλε ενημερωτική επιστολή στα μέλη του για τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου που αφορούν την απασχόληση των εργαζομένων τις δύο τελευταίες Κυριακές του έτους (20 & 27 Δεκεμβρίου 2015).

Συγκεκριμένα την τροποποιητική δήλωση των επιχειρήσεων που πρέπει να γίνει στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την αμοιβή και τα υποχρεωτικά ρεπό των εργαζομένων.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά τις δύο τελευταίες Κυριακές του έτους, 20 & 27 Δεκεμβρίου 2015.

Τονίζεται ότι όσες επιχειρήσεις πρόκειται να απασχολήσουν εργαζομένους τις δύο συγκεκριμένες ημέρες, θα πρέπει να το δηλώσουν εκ των προτέρων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Υπενθυμίζεται ότι εάν δεν προχωρήσουν στην παραπάνω ενέργεια, σε περίπτωση ελέγχου, θα υπάρξει επιβολή προστίμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όσοι από τους εργαζόμενους απασχοληθούν τις συγκεκριμένες Κυριακές, θα πρέπει να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το 75% του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους ή του νόμιμου ημερομισθίου τους.

Επιπλέον, όσοι απ’ αυτούς εργαστούν πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) 24 συνεχόμενων ωρών, μέσα στην επόμενη εβδομάδα της Κυριακής που εργάστηκαν».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ