Σάββατο 13.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επαναλειτουργία των εργαστηρίων στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

13.11.2021

Από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου συνεχίζεται η λειτουργία όλων των εργαστηρίων της
Βιβλιοθήκης, πλην των εργαστηρίων Πληροφορικής την Τρίτη και την Τετάρτη 16 και 17
Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Το κοινό θα εισέρχεται στη Βιβλιοθήκη κατόπιν επίδειξης στην είσοδο:

• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο
για χρονικό διάστημα 6 μηνών)

• εναλλακτικά, βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό Covid-19 (PCR
ή rapid test). Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να προσκομίζουν δήλωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).