Τρίτη 10.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων στο πρόγραμμα ERASMUS +

11.03.2015

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων, σχολείο με παράδοση στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετέχει ως εταίρος σε πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά στην δράση ΚΑ2 – CooperationandInnovationforGoodPracticesμε τίτλο Opendoorsfornonformaleducation”.

Στο πρόγραμμα αυτό που είναι διετούς διάρκειας, συμμετέχουν επίσης σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ρουμανία, την Πολωνία, την Λιθουανία, την Ολλανδία και την Τουρκία. Κοινό χαρακτηριστικό των συμμετεχόντων είναι το μειωμένο  κίνητρο των μαθητών τους για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η πλειοψηφία τους προέρχεται από οικογένειες μεχαμηλόκοινωνικό υπόβαθρο (άνεργοι, μετανάστες, μειονότητες κλπ). Προσπαθώντας λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους μαθητές μας και να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή τους, προσπαθούμε να βρούμε νέες μεθόδους διδασκαλίας που θα κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη και ουσιαστική.

Θέλουμεοι εκπαιδευτικοίκαι οι μαθητές μαςνα επικοινωνούνμε συναδέλφους τους απότις ευρωπαϊκές χώρες, έτσιώστεναεξοικειωθούνμε διαφορετικές κουλτούρες καιτρόπους ζωήςκαινακατανοήσουν καλύτεραότιαν καιπροερχόμαστε απόδιαφορετικάεκπαιδευτικά συστήματα, έχουμεόλοιως κύριοστόχονα εκπαιδεύσουμε ανθρώπους(μαθητές, φοιτητές, ενήλικες).

Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει στόχο την καταπολέμηση τηςξενοφοβίας, του ρατσισμούκαι του κοινωνικού αποκλεισμούκαιυποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και σαν θεσμό που προάγει την διαπολιτισμικότητα.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος ήταν η κατάρτιση δυο εκπαιδευτικών από κάθε συμμετέχοντα φορέα σε μη τυπικές μορφές μάθησης. Η δραστηριότητα έγινε από 30/11 – 4/12 στην πόλη Άσσεν της Ολλανδίας και υπεύθυνος για την κατάρτιση ήταν ο οργανισμός “QuarterMediation”που εδρεύει στην πόλη αυτή.

Το δεύτερο στάδιο έγινε στην χώρα μας από 3-7/3 με συμμετοχή 22 ξένων εκπαιδευτικών και των καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκειά του οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν καινοτόμα προγράμματα – διδακτικές παρεμβάσεις που υλοποίησαν τους με επιτυχία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε χώρους εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων ξεκίνησε από την Αθήνα με πολιτιστική επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο μουσείο της και συνεχίστηκε στην πόλη μας. Το πρωί της 4/3 η ομάδα των συμμετεχόντων επισκέφτηκε το δημαρχείο όπου η αντιδήμαρχος για θέματα παιδείας κα ΒασιλέναΜητσιάδη μετά το καλωσόρισμα  έκανε μια σύντομη παρουσίαση της πόλης μας.

Ακολούθησε η επίσκεψη στον πύργο του ρολογιού όπου η ομάδα συμμετείχε στην δραστηριότητα με τίτλο «Παραμύθια στον πύργο του ρολογιού». Υπεύθυνη ήταν η κα Κατερίνα Παπανικολοπούλου, πρώην σύμβουλος των Νηπιαγωγών και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, την οποία θερμά ευχαριστούμε.

Η συνέχεια δόθηκε στο Βαρούσι με την δραστηριότητα που είχε τίτλο «Μαθαίνω την παλιά πόλη», συνεχίστηκε στο σχολείο μας με την παρουσίαση της μη τυπικής μεθόδου μάθησης με τίτλο «Εικονικές επιχειρήσεις» και ολοκληρώθηκε με την εκπαίδευση της ομάδας των συμμετεχόντων στο εργαστήριο πληροφορικής σε θέματα σχετικά με την χρήση των εργαλείων Web2.0

Το πρωινό της επόμενης μέρα μας βρήκε στο Κουρσούμ Τζαμί για την δραστηριότητα με τίτλο «Διδασκαλία Ιστορίας και θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» και συνεχίστηκε στον μύλο του Ματσόπουλου με δραστηριότητα που είχε σαν τίτλο«Διαθεματική προσέγγιση του περιβάλλοντος του μύλου στην διδασκαλία των μαθημάτων του μηχανολογικού τομέα του σχολείου μας». Ακολούθησε γνωριμία της ομάδας με τους παραδοσιακούς χορούς σε συνεργασία με το Κέντρο Χορού Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ» και τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλειο Γαλάνη τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.

Η τελευταία ημέρα μας βρήκε στον χώρο των Μετεώρων για το προσκύνημα στις ιερές μονές του Αγίου Στεφάνου και του Μεγάλου Μετέωρου που μας υποδέχτηκαν θερμά και μας ξενάγησαν στους επισκέψιμους χώρους.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε όλη την διάρκεια παραμονής των φιλοξενουμένων στην χώρας μας, η διεύθυνση και οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων φρόντισαν και την παραμικρή λεπτομέρεια δίνοντας μια λαμπρή εικόνα της ελληνικής φιλοξενίας, όπως φαίνεται και από τα θερμά σχόλια και των 22 συμμετεχόντων.