Κυριακή 26.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επαφές Βλαχογιάννη στην Πύλη

26.08.2021

Συνεχίζει τις επαφές με  πολίτες και πολιτικούς του φίλους στο  Νομό μας, ο Ηλίας Βλαχογιάννης.
Έτσι σήμερα βρέθηκε στην Πύλη με καλούς φίλους, με τους οποίους συζήτησε τα πολλά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής.
Όπως πάντα, τους άκουσε με προσοχή και δεσμεύθηκε, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλλει με τις μικρές του δυνάμεις για την επίλυσή τους.