Κυριακή 29.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ενημέρωση για θέματα υγείας στο Δημαρχείο

05.05.2017

Ενημέρωση για θέματα υγείας και για την υγιεινή στον χώρο εργασίας, παρείχε σήμερα η γιατρός εργασίας του Δήμου Τρικκαίων. Η κ. Γεωργία Σκούφη σε ειδική συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τμήμα των υπαλλήλων του Δήμου για την «Παροχή πρώτων βοηθειών στον χώρο της εργασίας» και δη για την ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση). Προκειμένου να μη διαταραχθεί η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, θα πραγματοποιηθούν τμηματικά ενημερώσεις και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δήμου, είτε αυτοί εργάζονται στο Δημαρχείο είτε σε άλλα κτήρια.

Από τογ ραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων