Τρίτη 16.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

12.11.2021

Ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 510.000 ευρώ που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Λάρισας και με την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αναβαθμίζουμε ενεργειακά το
κτίριο του ΚΕΚ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης 83
συνολικά δημοσίων κτιρίων στην Θεσσαλία, που σχεδίασε η Περιφέρεια και
χρηματοδοτείται με 69,7 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020,
έχει επιλεγεί στα 200 καλύτερα «πράσινα» έργα του Green Deal της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική
Δράση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης

Παρεμβάσεις

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του ΚΕΚ της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο Δημόσιας
Διοίκησης Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε
Κατηγορία Α με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
Εφαρμογή θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, (κατακόρυφες τοιχοποιίες,
οροφή Α ορόφου, και οροφή υπογείου), αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση
συστήματος θέρμανσης (κυκλοφορητής και θερμαντικά σώματα), εγκατάσταση
συστήματος κλιματισμού, εγκατάσταση συστήματος αερισμού, αντικατάσταση
φωτιστικών με νέα τύπου LED, εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, εγκατάσταση
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Από την λειτουργία του έργου αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας
Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών
θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας
του κτιρίου και της παραμονής των χρηστών.