Τετάρτη 20.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έναρξη προγραμμάτων ΧΕΝ

12.03.2019

Η Ομάδα ΧΕΝ Τρικάλων στα πλαίσια των επιμορφωτικών
προγραμμάτων της νέας χρονιάς 2018 – 2019 ανακοινώνει την
έναρξη των προγραμμάτων:

 Ισπανική γλώσσα και Πολιτισμός
 Ιταλική γλώσσα και Πολιτισμός
 Γαλλική γλώσσα και Πολιτισμός
 Αγγλική γλώσσα και Πολιτισμός
 Τουρκική γλώσσα και Πολιτισμός
 Πληροφορική

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το τοπικό κέντρο Ζάππα 9, Δευτέρα έως Πέμπτη 6 έως 8 το
απόγευμα στο τηλέφωνο: 24310- 27424, στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο xen3kala@gmail.com