Δευτέρα 24.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

: Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας

24.07.2017 /

Ο Δήμος Καλαμπάκας σας πληροφορεί ότι ξεκίνησε η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας λειτουργεί στη διεύθυνση Ηπείρου και Πυθαγόρα (ισόγειος χώρος 4ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας) Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 – 16:00 και είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Ο Δήμος μας είναι ο δικαιούχος εκτέλεσης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014 – 2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις άξονες:
• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
• Συνεργασία με υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
• Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, ειδικότερα αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου.

Ωφελούμενος Πληθυσμός
• Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Καλαμπάκας
• Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης».
• Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
• Άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
• Γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι όμορων Δήμων στους οποίους δεν έχουν συσταθεί Κέντρα Κοινότητας.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες (εγγραφές – δικαιώματα – υποχρεώσεις κτλ) παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24320 78661.

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Σινάνης