Κυριακή 27.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανελαβαν δράση και κερδίζουν τη συμπάθεια

16.06.2018

Δράση ανέλαβαν οι άντρες της Ελληνικής Αστυνομίας που κυκλοφορούν πλέον στην πόλη με τα ποδήλατά τους. Η διακριτική παρουσία τους, που στόχο έχει κυρίως την αποτροπή των όποιων έκνομων πράξεων και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, αφού το κύριο μέλημά τους δεν είναι η επίδοση κλήσεων… για να γεμίζουν απλά τα ταμεία του κράτους.