Τετάρτη 28.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Eλληνική γαλακτοβιομηχανία βγήκε αψεγάδιαστη σε όλους τους απροειδοποίητους ελέγχους πιστοποίησης

09.11.2017 /

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ανανεώσεις των πιστοποιήσεων των προτύπων ασφάλειας τροφίμων International Food Standard – IFS Food Standard v6 και British Retail Consortium – BRC Global Standard for Food Safety v7 για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Χαρακτηριστικό των προτύπων αυτών είναι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. συμμετέχοντας στο σχήμα απροειδοποίητων ελέγχων από τους φορείς πιστοποίησης, έλαβε τον ανώτατο βαθμό αξιολόγησης των προτύπων (για το BRC Grade AΑ+ και για το IFS Higher level), κατατάσσοντάς την σε έναν κλειστό σύνολο εταιρειών τροφίμων που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Η εφαρμογή των παραπάνω προτύπων πιστοποιεί την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών για τους καταναλωτές προϊόντων, μετά από αυστηρό έλεγχο όλων των σταδίων και διαδικασιών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των προτύπων. Πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος από την παραλαβή της α΄ύλης, τις διαδικασίες παραγωγής και αποθήκευσης, τον ποιοτικό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα, τη διαχείριση και αξιολόγηση των προμηθευτών, την εκπαίδευση του προσωπικού, τους εσωτερικούς ελέγχους, ως τη δέσμευση της διοίκησης και τη συνεχή βελτίωση.

Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.: Ένα σκαλί ψηλότερα στην ασφάλεια τροφίμων

Επιπλέον των παραπάνω πιστοποιήσεων, η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποίηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη ενός ευρέως καταναλωτικού κοινού που αναζητεί ασφαλή και πιστοποιημένα προϊόντα.

economy365.gr