Κυριακή 17.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τα τελικά αποτελέσματα για τους ειδικούς φρουρούς

04.10.2019
Ο τελικός αναμορφωμένος πίνακας πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, του διαγωνισμού
πρόσληψης Ειδικών Φρουρών 2019 και το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων
υποψηφίων διαγωνισμού 2019 για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική
Αστυνομία.