Παρασκευή 12.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έξι νέα έργα για τους Δήμους της Θεσσαλίας

12.02.2022

Έξι νέα έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ για Δήμους
της Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέταξε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» που συνεδρίασε σήμερα με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Πρόκειται για: τη βελτίωση της υδροδότησης
οικισμών του Δήμου Πύλης, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων
ύδρευσης του Δήμου Αλόννήσου, τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου
Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Μετεώρων, τη μετατροπή του Πύργου Καραμίχου στο
Δήμο Φαρσάλων σε Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας και τη σύνταξη μελετών στο
Δήμο Τυρνάβου για τη νότια παράκαμψη Τυρνάβου, την ανάπλαση του πάρκου Αγ.
Γεωργίου Αμπελώνα και την ανάπλαση του πεζοδρόμου Αγίας Παρασκευής.

«Σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα εγκρίναμε σήμερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, την ένταξη έξι νέων έργων για ισάριθμους
Δήμους της Θεσσαλίας που αφορούν σε έργα αγροτικής οδοποιίας, ύδρευσης,
πολιτισμού και μελέτες αστικών αναπλάσεων. Τον ευχαριστώ για το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», που για πρώτη φορά χρηματοδοτεί τους Δήμους για έργα
αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατομμυρίων ευρώ, σε
όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό
εργαλείο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με απτά αποτελέσματα στη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.

Τα νέα έργα και μελέτες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

-Βελτίωση της υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης, προϋπολογισμού
1.145.000 ευρώ. Περιλαμβάνει:

-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς

-Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης

-Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου
για την υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης.

-Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 1.111.800 ευρώ.

Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης (ασφαλτόστρωσης) υφιστάμενων αγροτικών
δρόμων συνολικού μήκους 8,5 χλμ. στις Τ.Κ. Καλαμπάκας, Θεόπετρας, Ελαφίου και
Σκεπαρίου, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιοχές όπου υπάρχουν
κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου,
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου
Αλοννήσου, προϋπολογισμού 3.034.320 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις με την προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου
διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης ολόκληρου του νησιού της
Αλοννήσου. Θα παρέχει συνεχή και άμεσο έλεγχο του όλου υδρευτικού συστήματος,
δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και βέλτιστη
αξιοποίηση των γεωτρήσεων και των αφαλατώσεων. Το Σύστημα συγκέντρωσης
πληροφοριών θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
εγκατεστημένο στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου, διασυνδεδεμένο, μέσω
ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με σαράντα τέσσερις (44) Τοπικούς Σταθμούς
Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης
(γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές-αφαλατώσεις).

-Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού
9.506.200 ευρώ

Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση 27 αγροτικών οδών συνολικού μήκους 67 χλμ,
ως εξής:

1) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης στην Αγ. Βάσω Τρικερίου

2) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης στο Βρωµονέρι Τ.Κ. Προµυρίου

3) Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού από Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο έως τον
οικισµό Μικρό ∆.Ε. Σηπιάδος.

4) Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού Βυζίτσα – Αργυραίικα – Καλά Νερά ∆.Ε.
Μηλεών

5) Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού Πινακάτες – Αγ. Αθανάσιος – Καλά Νερά
∆.Ε. Μηλεών

6) Οδοποιία από Τ.Κ. Νεοχωρίου έως παραλία Κλωσσού

7) Οδοποιία από Τ.Κ. Συκής έως οικισµό Ξυνόβρυσης

8) Επέκταση ασφαλτόστρωσης από Τ.Κ. Νεοχωρίου προς οικισµό Πλάκα

9) Ασφαλτόστρωση περιφερειακής σύνδεσης υποσταθµού ∆ΕΗ Νεοχωρίου προς Τ.Κ.
Νεοχωρίου

10) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από κοιµητήριο Τ.Κ. Μηλεών προς Θέση
”Γυφτακέικα”

11)Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από γέφυρα ”Μπελεγρίνος” Τριτεύοντος
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Βόλος Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό προς θέση έναντι
ΚΑΑΥ Καλών Νερών

12) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από οικισµό Κορώπη προς θέση ”Καντηλιά”
Τ.Κ. Αφετών

13) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από ∆έλτα Τ.Κ. Μηλεών Τριτεύοντος
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό προς θέση ”Σαΐτης”.

14) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο
”Καλά Νερά-Μηλέαι” προς θέση  ”Σχοινιά”.

15) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από στάση ”Ευαγγελινάκη” Τριτεύοντος
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό προς παραλία
οικισµού Κορώπης Τ.Κ. Μηλεών

16) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης οικισµού Κορώπης – Αγ. Σωτήρας – θέση
”Παλάτια”- θέση ”Σταυροδρόµι” Τ.Κ. Μηλεών

17) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης Μονής Ταξιαρχών – Προφήτη Ηλία – θέση
”Κρεµµύδα” Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Νηλείας

18) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης προς υδραγωγείο Κορώπης

19) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από Τ.Κ. Συκής προς θέση ”Πούντα”

20) Αποκατάσταση δρόµου πρόσβασης από Τ.Κ. Συκής προς θέση ”Σύρτα”

21) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης παραλίας ”Μελανή”  µε παραλία ”Ποτιστικά”

22) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης κεντρικής οδού οικισµού Πάλτσης µε παραλία
”Μελανή&” µέσω της θέσης ”Ζωναίικα”

23) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου µε παραλία
”Ραζή”

24)Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης Παναγίας Κορώνη µε θέση”Κουτσουροδαίικα”

25) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης οικισµού Ροδιά µε δρόµο σύνδεσης οικισµού
Πλατανιά µε οικισµό Κατηγιώργη

26) Αποκατάσταση περιφερειακού δρόµου δυτικά του οικισµού Κατηγιώργη

27) Αποκατάσταση δρόµου σύνδεσης οικισµού Αλογόπορος µε θέση ”Θεριάκοντα”

-Σύνταξη μελετών προϋπολογισμού 620.000 ευρώ για την ωρίμανση έργων του
Δήμου Τυρνάβου: νότια Παράκαμψη Τυρνάβου, ανάπλαση του πάρκου Αγίου
Γεωργίου Αμπελώνας και ανάπλαση πεζοδρόμου οδού Αγίας Παρασκευής.

-Μετατροπή του Πύργου Καραμίχου σε Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας στο
Δήμο Φαρσάλων, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Περιλαμβάνει: τη δημιουργία
Κέντρου Ψηφιακής Φωτογραφίας της νεότερης τοπικής ιστορίας των Φαρσάλων στον
Πύργο Καραμίχου, τη διαμόρφωση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου και τη
βελτίωση της προσβασιμότητας από την οδό Β. Συντάγματος Ιππικού έως τον
Πύργο Καραμίχου.

[fbcomments]