Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εξετάσεις για τεχνικές άδειες ηλεκτρολόγων

19.01.2016

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις απόκτησης τεχνικής αδείας της Επαγγελματικής Δραστηριότητας για την εκτέλεση-συντήρηση-επισκευή & λειτουργία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013) εξετάσεις, απόκτησης τεχνικών αδειών Ηλεκτρολόγων ήτοι:

  • Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης Ομάδας
  • Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών) &
  • Συντηρητή ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας1ης ή 2ης Ομάδας), αντίστοιχα,

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών (προβλεπόμενες αιτήσεις με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα) να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας   Θεσσαλίας ως κάτωθι:

  • Π.Ε Λάρισας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος – Ισόγειο Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Μαγνησίας / Δνση Ανάπτυξης /Τμήμα Επαγγέλματος-1ος Όροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Τρικάλων /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος/ 3οςΌροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Καρδίτσας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος / Γρηγ. Λαμπράκη 21

Επιπλέον σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από κάθε εξεταστική διαδικασία θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας, που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

(Εξεταστέα Ύλη ) ΦΕΚ 2190/ Β / 05-09-2013

  • Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης ή 2ης Ομάδας

Θεωρητικό Μέρος: σελ, 30372 έως 30556

Πρακτικό Μέρος :   σελ, 30557 έως 30594

  • Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών)

Θεωρητικό Μέρος: σελ, 30595 έως 30667

Πρακτικό Μέρος :   σελ, 30668 έως 30688

  • Συντηρητή ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας1ης ή 2ης Ομάδας

Θεωρητικό Μέρος: σελ, 30689 έως 30870

Πρακτικό Μέρος :   σελ, 30871 έως 30897