Δευτέρα 10.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εκλογή προεδρείου στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

07.09.2019 /

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στη Λάρισα θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη
από τα άρθρα 165 και 175 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή του προέδρου και των μελών
του προεδρείου του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας καθώς και των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής.