Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πολλά τα προβλήματα αλλά και οι προτάσεις από τους ΕΒΕ

12.03.2015

Συνεδρίασε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 8μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων και ασχολήθηκε με πολλά επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους όλων των κλάδων. Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Ευθύμιος Τρίγκας, επιστημονικός συνεργάτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο οποίος στο πλαίσιο του υποέργου «Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ» ανέλαβε την συμβουλευτική υποστήριξη της ΟΕΒΕ Τρικάλων, με έμφαση στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στις προοπτικές ανάπτυξης της Ομοσπονδίας. Ο κ. Τρίγκας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το χρονοδιάγραμμα και τον στόχο του έργου ο οποίος είναι η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης παρεμβάσεων της ομοσπονδίας κυρίως σε τοπικό επίπεδο, μέσω του οποίου θα ενδυναμωθεί η θέση της ως κοινωνικού εταίρου, θα συμμετέχει ενεργότερα στον κοινωνικό διάλογο ενώ θα βελτιωθεί και η επιχειρησιακή της ικανότητα προς όφελος πάντα των μελών της ομοσπονδίας αλλά και της τοπικής οικονομίας. Το παραπάνω έργο εντάσσεται στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε η έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από  01 -10 –14 έως 31 – 12 – 2014.- που θα είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ο προϋπολογισμός του 2015.Η  τακτική Γενική Συνέλευση  αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 7μ.μ. Ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση από τον πρόεδρο κ. Αγγελάκη και η συζήτηση με όλα τα μέλη της Διοίκησης πάνω  στο Φορολογικό τονίζοντας τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη νέα κυβέρνηση στη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ.Ο φορολογικός διαχωρισμός των πολιτών με βάση την πηγή του εισοδήματος και όχι με βάση τις συνολικά διαθέσιμες απολαβές. Θέσπιση ενός απλοποιημένου, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος τουλάχιστον για μια πενταετία. Υιοθέτηση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων και των προσωπικών εταιρειών με απλογραφικά βιβλία θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές φορολόγησης. Θεμελιώδης προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος είναι η μείωση κατά 50% των υφιστάμενων ποσοστών προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος.Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος προκαταβολής φόρου. και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Επαναφορά  αφορολόγητου ορίου για όλους τους επαγγελματίες στο ίδιο επίπεδο με τους μισθωτούς. Ενιαίο αφορολόγητου στα επίπεδα προηγούμενων ετών. Επαναφορά αφορολόγητου αποθεματικού. Την αναμόρφωση του φόρου ακίνητης περιουσίας  – Τον Εξορθολογισμό Φορολογικών ποινών. Την απαλλαγή από το καθεστώς του ΦΠΑ για επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο έως 10.000 ευρώ. Αυτοματοποιημένη διαδικασία συμψηφισμού οφειλών. Πρόβλεψη για προσαρμογή και ρύθμιση των Δημοτικών τελών. Οριστική ρύθμιση καθεστώτος βεβαιωμένων και μη οφειλών .Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Ισχύς του μέτρου της συλλογής αποδείξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.Για το Ασφαλιστικό.Εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. Εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Διαβλέποντας την κλιμάκωση της κοινωνικής–ανθρωπιστικής κρίσης η ΓΣΕΒΕΕ σε πρόταση που είχε καταθέσει πριν ένα έτος έκρινε σκόπιμη τη δυνατότητα καταβολής μίας τουλάχιστον εισφοράς ανά εξάμηνο από τον ασφαλισμένο ώστε να χαρακτηρίζεται ασφαλιστικά ενήμερος. Πάγωμα των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου. Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία τουλάχιστον για τα δύο επόμενα έτη πληρώνοντας ακόμη κι αν έχει οφειλές μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 που είναι σήμερα στα 40.000 ευρώ. Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000 ευρώ έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ έτσι ώστε αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρακτική του ικανότητα και αφετέρου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ως προς τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους συνταξιούχους. Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ πρέπει να αντιληφθεί ότι βασικός της ρόλος δεν είναι αυτός του τιμωρού αλλά της υποστήριξης του Ασφαλισμένου.

Στη συνέχεια έγιναν προτάσεις από τη Διοίκηση για την δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας με χαμηλά επιτόκια για την στήριξη των συναδέλφων. Την υπαγωγή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ. Να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα  ΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ΄΄ και οι επιχειρήσεις. Επίσης  τέθηκε και το θέμα μείωσης των προστίμων στο ΙΚΑ για ανασφάλιστους σε επιχειρήσεις γιατί 10.500 ευρώ δεν μπορεί κανένας να πληρώσει.  Να γίνει και στους Δήμους η ρύθμιση οφειλών των 100 δόσεων.. Να γίνει η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδοτήσεων  γιατί πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν τεράστιο θέμα. Κατάργηση του ΚΕΑΟ και του τειρεσία  και να υπάρχει αλληλεγγύη προς όλους τους εταίρους και τους κλάδους. Την λειτουργία καταστημάτων  ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ όπως  πάντα είναι η πάγια θέση των ΕΒΕ και γενικά εμμένουμε στις θέσεις μας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το συμφέρον των συναδέλφων μας που ζητούσαμε και θα συνεχίζουμε να ζητάμε.