Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ερώτηση Δριτσέλη για την συνταξιοδότηση σε ΟΑΕΕ – ΟΓΑ

16.05.2015

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την δυνατότητα πρόσβασης στην σύνταξη για ασφαλισμένους με οφειλές προς τα ταμεία τους. Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές πάρα πολλοί ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ, εξαιτίας των συσσωρευμένων οφειλών των τελευταίων ετών δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν δεν αποπληρώσουν σημαντικά χρέη. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μπορούν να συμψηφιστούν χρέη με μελλοντικές συνταξιοδοτικές αποδοχές μέχρι ενός ποσού, το οποίο όμως δεν καλύπτει όλους τους ασφαλισμένους. Στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται να αυξήσει αυτό το όριο, ώστε αφενός, να μην συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου, να μπορούν οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν την σύνταξή τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :  

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέμα : Δυνατότητα συνταξιοδότησης με διακανονισμό των ασφαλιστικών οφειλών.

Εξαιτίας της κρίσης που μαστίζει την αγορά και της αδυναμίας πολλών ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και αγροτών να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, πάρα πολλοί ασφαλισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στην σύνταξή τους. Συγκριμένα, παρατηρείται το φαινόμενο ασφαλισμένοι, οι οποίοι επί χρόνια κατέβαλαν κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εξαιτίας συσσωρευμένων οφειλών των τελευταίων ετών, να μην έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν. Στο πλαίσιο αυτό όσοι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ και όσοι αγρότες οφείλουν στον ΟΓΑ πάνω από 4.000 ευρώ δεν μπορούν να λάβουν την σύνταξή τους αν δεν αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό.

Με δεδομένες τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει δεσμευτεί για την επανεξέταση αυτού του πλαισίου. Συγκεκριμένα, έχουν παρουσιαστεί σχέδια για αύξηση του προς συμψηφισμού ποσού στον ΟΑΕΕ, ώστε να μπορούν οι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτούνται και ταυτόχρονα το ασφαλιστικό Ταμείο να μην συσσωρεύει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από την άλλη, σε ότι αφορά τον ΟΓΑ, το ποσό των 4.000 είναι ιδιαίτερα χαμηλό με αποτέλεσμα οι πιο αδύναμοι οικονομικά κυρίως αγρότες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην σύνταξή τους.

Επειδή η δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών με τις μελλοντικές απολαβές από σύνταξη αποτελεί πάγιο αίτημα και των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.

Επειδή η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών επιβαρύνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Προτίθεται να επανεξετάσει το πλαίσιο συμψηφισμού των ασφαλιστικών οφειλών με τις μελλοντικές απολαβές από τις συντάξεις των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΟΓΑ;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Βαρδάκης Σωκράτης

Γαϊτάνη Ιωάννα

Λεουτσάκος Ευστάθιος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σταθάς Ιωάννης

Σωτηρίου Ελένη

Χαραλαμπίδου Δέσποινα