Τρίτη 09.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

15.11.2021

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ουγγαρίας διοργάνωσε από τις 8 έως τις 10
Νοεμβρίου 2021 στη Βουδαπέστη την Τελική Εκδήλωση του έργου INNO
PROVEMENT (Translating Industry 4.0 to improved SME policy instruments
targeting innovation), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe και χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο INNOPROVEMENT επικεντρώνεται στη βελτίωση των χρηματοδοτικών
εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στις δραστηριότητες
καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική
εποχή (Industry 4.0). Συμμετέχουν 7 εταίροι από την Ουγγαρία, Τσεχία, Ελλάδα,
Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και Φινλανδία με κοινή φιλοδοξία να αυξήσουν το
μερίδιο και τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα επιτύχουν την υλοποίηση σχεδίων
καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσωπήθηκε από τετραμελή αποστολή, αποτελούμενη
από στελέχη του φορέα και εκπροσώπους του ΣΘΕΒ και της τοπικής επιχειρηματικής
κοινότητας, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούνε τοπικές βιομηχανίες, οι
οποίες υιοθετούν τεχνολογικές μεθόδους Industry 4.0 και να μελετήσουν από κοντά
την μετάβαση στο νέο αυτό επιχειρηματικό και τεχνολογικό μοντέλο παραγωγής. Η
Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε το δικό της Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, το
οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω δυο δράσεις: 1. Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας
Θεσσαλίας, 2. Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τέλος, το εταιρικό σχήμα ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό των επόμενων
ενεργειών του σχετικά με τη Β’ Φάση του έργου, η οποία θα συμβάλει στην
παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων.
Περισσότερα για το έργο INNOPROVEMENT:

http://www.interregeurope.eu/innoprovement/

https://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/evropaikoprogramma/8