Σάββατο 30.09.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έκτακτος έλεγχος στις ψυχιατρικές δομές της Λάρισας

18.02.2015

Έκτακτο έλεγχο σε πέντε ψυχιατρικές δομές που λειτουργούν από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διέταξε ο υπουργός Υγείας.

Με σχετική εντολή του ζητεί να ελεγχθούν τέσσερα προστατευόμενα διαμερίσματα και το κέντρο ημέρας, τα οποία λειτουργούν στη Λάρισα.

Στο τεχνικό κλιμάκιο που διενεργεί τον έλεγχο συνδράμουν η διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του υπουργείου και η εκτελούντες την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων Υγείας των μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Ο ελεγχόμενος φορέας έχει δικαίωμα, μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από τη γνωστοποίηση των παρατηρήσεων του ελεγκτικού κλιμακίου να διατυπώσει τυχόν αντίθετες απόψεις.

Οι απόψεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από το ελεγκτικό κλιμάκιο και εντάσσονται στην τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου, την οποία παραδίδει στον υπουργό Υγείας.

Σύμφωνα με την εντολή του κ. Κουρουμπλή, στις εν λόγω μονάδες θα ελεγχθούν όλα τα δεδομένα και στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Ελέγχονται, ιδίως, τα κάθε είδους στοιχεία που αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία της ελεγχόμενης μονάδας, τις υποδομές που διαθέτει και χρησιμοποιεί και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολεί.

Πράξεις

Οι ελεγκτές εξετάζουν, επίσης, στοιχεία για τους ωφελούμενους λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις θεραπευτικές πράξεις, τις επισκέψεις και τους σχετικούς ιατρικούς φακέλους.

Καταγράφουν, δε, τις λοιπές δράσεις που διενεργεί η μονάδα και τα τηρούμενα στοιχεία στο σχετικό ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο, που βρίσκεται στην έδρα του υπόχρεου φορέα.

iatronet.gr

[fbcomments]