Κυριακή 09.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δυο οδικά έργα δόθηκαν σε κυκλοφορία στη Σκιάθο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

15.06.2016

Κ. Αγοραστός: «Στηρίζουμε με έργα ουσίας τα νησιά των Σποράδων»

Δυο οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 710.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων δόθηκαν σε κυκλοφορία στη Σκιάθο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πρώτο έργο αφορούσε τη βελτίωση του δρόμου από το αεροδρόμιο προς την παραλία του Ξανέμου και το δεύτερο την οδό Τρούλος – ΧΥΤΑ. Και τα δύο έργα χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Τα έργα συγχρηματοδοτήθηκα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ανήκουν στο Ολοκληρωμένο Σχεδίου Ανάπτυξης (ΟΣΑΝ) Σκιάθου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του προγράμματος ΟΣΑΝ, που εκπονήσαμε σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους, στηρίζουμε στην πράξη τα νησιά της Θεσσαλίας με έργα αναγκαία και χρήσιμα για τον άνθρωπο. Αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ, βελτιώσαμε υποδομές των νησιών, στηρίξαμε θέσεις εργασίας και δημιουργήσαμε μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία Με τα έργα αυτά εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην περιοχή του Τρούλου, καθώς και στην παραλία του Ξανέμου, στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών προσπελασιμότητας και ποιότητας ζωής στο νησί της Σκιάθου».

1) Το πρώτο έργο αφορούσε σε εργασίες οδοποιίας στα τμήματα:

Αρχή Αεροδρομίου έως παραλία «Ξάνεμος»: βελτίωση οδοστρώματος σε ασφαλτοστρωμένη οδό μήκους 2.100 μ. & πλάτους 7 μ., 2) Αρχή Αεροδρομίου προς Καρνάγιο: βελτίωση οδοστρώματος σε ασφαλτοστρωμένη οδό μήκους 300 μ. & πλάτους 10 μ. και 3) Τμήμα στο Νοτιοδυτικό άκρο Αεροδρομίου: βελτίωση ασφαλτικού οδοστρώματος υφιστάμενης οδού μήκους 500 μ. Επίσης πραγματοποιήθηκε η ασφαλτόστρωση υφιστάμενου χωματόδρομου μήκους 820 μ. & πλάτους 6 μ. πέριξ της λίμνης Αγίου Γεωργίου.

2) Το δεύτερο έργο στη βελτίωση του οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος της Σκιάθου (από την επαρχιακή οδό ως το ΧΥΤΑ) προϋπολογισμού 285.000,00 € (με ΦΠΑ), αφορά στην βελτίωση και την αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού στην περιοχή του Τρούλου και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την επαρχιακή οδού έως την θέση «Ζορμπάδες» και τον Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σκιάθου. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 4.000 m ενώ το πλάτος της είναι μεταβλητό και κυμαίνεται από 6m έως 8m. Με την παρέμβαση αυτή εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στην περιοχή του Τρούλου και συγκεκριμένα από τη συμβολή της οδού με την επαρχιακή οδό έως την θέση «Ζορμπάδες».