Τρίτη 04.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έκτακτο Συμβούλιο για επανασύσταση της Δημοτική Αστυνομίας

04.06.2015

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο πραγματοποιείτε το μεσημέρι  στο Δήμο Τρικκαίων με τρία πραγματικά καυτά θέματα, εκ των οποίων τα δύο αφορούν την Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την παράταση συμβάσεων προσωπικού.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 14:15 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

Γενικά

  1. Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

  1. Έγκριση της αρίθ. 237/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα:”Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του Δήμου οικ. έτους 2015

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου