Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει αύριο το Δημ. Συμβούλιο

18.05.2015

Επί 45 θεμάτων καλείται να αποφασίσει αύριο στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων. Τα θέματα που θα συζητηθούνε είναι:

Γενικά

 1. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης Χρήσης της Αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας μεταβίβασης κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του Π.Δ. 410/1995.
 3. Εξέταση της αρίθ. 3/2015 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου, περί διακοπής κατασκευής της περιφερειακής οδού από τη θέση Μαργάρα έως τη θέση Τσιάμη.
 4. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Αναστασίου στη Χαλκιδική.
 5. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη Χαλκιδική.
 6. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα.
 7. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα.
 8. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Γιάννη στην Αθήνα.
 9. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ψύχου Κων/νου στη Χαλκιδική

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου και των κολυμβητικών δεξαμενών στο πάρκο Αγίου Γεωργίου στο συν/σμό Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων.
 5. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του αριθμ.665 δημοτκού-σχολικού αγροτεμαχίου κτηματικής περιφέρειας Δενδροχωρίου στη θέση Μύλος, επιφανείας 12.375,00 στρεμμάτων.
 6. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου κτηματικής περιφέρειας Μεγ.Καλυβίων στη θέση <<Λεύκα>>, επιφανείας επτά (7) στρεμμάτων.

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων
 2. Επανασυγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων που συγκροτήθηκαν με την αρ. 472/2014 Α.Δ.Σ.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ »
 4. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 1. Εξέταση των υπ’ αρίθ. 8089/17-2-2015 και 20520/28-4-2015 αιτήσεων της κ. Θεοδώρας Σταμάτη-Καλλιάρα του Γεωργίου, περί ανταλλαγής κτηματικής έκτασης
 2. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305206138, με αυθαίρετες κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων και εναπόθεσης κάθε είδους παλαιών οικοδομικών υλικών επί αυτού, από τον κ. Βάϊο Αλεξίου και λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης.

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Έγκριση της αριθ. 56/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Καθορισμός & διαγράμμιση διαβάσεων πεζών έμπροσθεν Σχολικών Μονάδων επί των οδών Νέλσωνος, Ιθάκης, Θεμιστοκλέους, 25ης Μαρτίου»
 3. Έγκριση της την αριθ. 58/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της υπ’ αριθμ. 96/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
 4. Έγκριση της αριθ. 45/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP), στη συμβολή της οδού Βύσσης, με τις οδούς Μεγανησίου και Καλάμου του Δήμου Τρικκαίων»

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 1. Τοποθέτηση 1 Χ/Δ ΦΟΠ στην είσοδο Δ.Δ. Παλαιοπύργου έμπροσθεν επιχείρησης κ. Μπαντίκου Σωτήριου.
 2. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 8 KVA (Νο 0) με αριθμό 41089783-01 για την ηλεκτροδότηση της οδού Σουλίου.
 3. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 8 KVA (Νο 0) με αριθμό 41089782-01 για την ηλεκτροδότηση της πλατείας Χατζοπούλου.
 4. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 25 KVA (Νο 2) με αριθμό 41089781-01 για την ηλεκτροδότηση στο Φρούριο.
 5. Χορήγηση νέας παροχής ΦΟΠ 8 KVA (Νο 0) με αριθμό 41089784-01 για την ηλεκτροδότηση στο Βαρούσι.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Προγραμματισμός Θερινών καλλιτεχνικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2015.
 2. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων, του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων.

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. Ορισμός Προέδρου και νομίμου αναπληρωτή  για το Α΄ Βάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων Κινηματογράφων Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγικών Παιδειών του Δήμου  Τρικκαίων.
 2. Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρίας με την Επωνυμία «ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στο 7ο χλμ. Τρικάλων – Καλαμπάκας.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Έγκριση νέας διαδρομής του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος “CityMobil2”.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Συμπλήρωση της αριθμ. 309/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων και τον καθορισμό κοινής προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
 2. Εγγραφή νηπίων ενταγμένων και μη ενταγμένων που υπέβαλλαν αίτηση, στη “Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο 2014-2015.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξυπηρετούμενου γονέα για απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) κατά το σχολικό έτος 2014-2015.
 4. Έγκριση διαγραφής παιδιών ωφελούμενων γονέων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς σταθμούς μη ενταγμένων στη “Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” περιόδου 2014-2015.
 5. Έγκριση ένταξης και αποχώρησης εξυπηρετουμένων για το Α΄ Τρίμηνο του 2015 στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Τρικκαίων.
 6. Λήψη απόφασης περί ενιαίων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Τρικκαίων.
 7. Παράταση διάρκειας Λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» και Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων του Κέντρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».