Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο

13.03.2015

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτης στις  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: ”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”

 

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”

 

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16»

 

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους , των Η/Μ εγκαταστάσεων και του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού τριών δημοτικών κτηρίων του Δήμου Τρικκαίων»

 

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΙΙΙ”

 

 1. Εξέταση της απάντησης (ένστασης) με αριθμ. πρωτ. 5285/03-02-2015 της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+286,16» της Πράξης [292682]: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ«ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+286,16»

 

 1. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 24442/27-01-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της Πίστωσης, αλλά και των Όρων που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή.

 

 1. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 24443/27-01-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της Πίστωσης, αλλά και των Όρων που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή.

 

 1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το έτος 2015 του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 95/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2015».

 

 1. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2015»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 94/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014».

 

 1. Έγκριση της αριθ. 18/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Παλαιοπύργου»

 

 1. Έγκριση της αριθ. 11/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1/2015 αποφάσεως του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου περί Επαναλειτουργίας και νομιμοποίησης της πισίνας Μεγαλοχωρίου και σύνταξη μελέτης αξιοποίησης του ευρύτερου χώρου που βρίσκεται η πισίνα

 

 1. Έγκριση της αριθ. 10/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Τοποθέτηση κολωνακίων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Τρικκαίων».
 2. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης αδειών για πώληση κάρβουνων ¨το χρονικό διάστημα από 4/4 εως 11/4/2015″.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Λήψη απόφασης για περισυλλογή οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (εγκαταλελειμμένα οχήματα)

 

 1. Έγκριση αντικατάστασης εγγυητή της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Ντακούλα Δημητρίου του Λεωνίδα

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 

 1. Διόρθωση-διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Αγίας Μονής Ι.

 

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Μεγάλου Κεφαλοβρύσου και Κεφαλοβρύσου

 

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, ως μέλη των επιτροπών παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, για το έτος 2015

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2015

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Έγκριση επιστροφής ποσού 75€ στον κ. Καρκανιά Ευάγγελο που αφορά οικονομική συμμετοχή(τροφεία) για το νήπιο Καρκανιά Στέφανο-Χρήστο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

 

 1. Έγκριση διαγραφών και εντάξεων ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2014-2015».

 

 1. Έγκριση διαγραφής παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ α)ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015, β) μη ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015.

 

 1. Tροποποίηση της αρίθμ. 328/15-7-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση μέλους των Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο φιλοξενίας 2014-2015

 

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριΘ.12/2015 ΑΔΣ “Έγκριση ανανέωσης συνδρομής των εφημερίδων, περιοδικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Λήψη απόφασης για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά του κ. Βασίλειου Κ. Μπιλιάλη, για κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού, βορειοδυτικά του Ο.Τ. Γ622Α Κ.Χ., στην Πολεοδομική Ενότητα IV (Αγία Μονή-Γαρδικάκι και Αμπελάκια) και συγκεκριμένα στην Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «Αγία Μονή Ι»

 

 1. Λήψη απόφασης για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε. και λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης, στο υπ’ αριθμ. 95 τεμάχιο (βοσκή) του αγροκτήματος Σελίμογλου και του υπ’ αριθμ. 2 (ορεινή βοσκή) του αγροκτήματος Λογγακίου, του Δήμου Τρικκαίων και εξέταση της υπ’ αριθμ. 3850/27-1-2015 αίτησης του κ. Βασίλειου Μπούσια, νόμιμου εκπροσώπου της ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΚΕΠΠΥΕΛ, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, για επτά έτη και σύναψη νέου συμφωνητικού

 

 1. Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Κυριακής

 

 1. Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δύο (2) λυόμενων κτιρίων, που βρίσκονται στο χώρο του Ειδικού Σχολείου στο Συν. Καρυών, από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του Ι.Ε.ΤΕ.Θ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα ανανέωσης

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, οικονομικού έτους 2014

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, οικονομικού έτους 2014

 

 1. Έγκριση ένταξης του Δήμου Τρικκαίων στο πιλοτικό δίκτυο «Η Λυρική στη μεγάλη Οθόνη» της Λυρικής Σκηνής.

 

 1. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων με καταβολή μειωμένου ποσοστού επί των εισπράξεων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Παραχώρηση χρήσης πίστας moto-cross της τοπικής κοινότητας Πρίνου Τρικάλων, στη Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Καλαμπάκας (ΜΟ.ΛΕ.Κ.)

 

 1. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων, του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Έγκριση προμήθειας τραπεζοπάγκων από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών» στον Μητρονάτσιο Αριστείδη του Αλεξίου μέσα σε κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής που βρίσκεται επί των οδών Κριτοδήμου & Τσακάλωφ στα Τρίκαλα

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του εγκριθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του “Κέντρου Έρευνας Έρευνας -Μουσείο Τσιτσάνη”

 

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤ

 

Γενικά

 

 1. Λήψη απόφασης επί σχεδίου ψηφίσματος σχετικά με την Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης της Πράξης “Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-Αστική Αναβάθμιση στον Δήμο Τρικκαίων: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Παρεμβάσεις στις Δ.Ε. Τρικάλων & Δ.Ε. Κόζιακα”

 

 1. Λήψη απόφασης επί σχεδίου Ψηφίσματος για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Castrop- Rauxel της Γερμανίας με το Δήμο Τρικκαίων

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Αθήνα από 24.02.2015 έως 26.02.2015

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 19.02.2015

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 9.03.2015

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Θεσσαλονίκη από 28.02.2015 έως 1.03.2015

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λασπά Αχιλλέα στη Θεσσαλονίκη από 28.02.2015 έως 1.03.2015

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ψύχου Κων/νου στην Αθήνα στις 19.02.2015

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Ιωάννη στην Αλεξανδρούπολη στις 6.03.2015