Πέμπτη 12.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

13.03.2015

Την Τετάρτη και ώρα  19,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.-Αίτηση της hellas on line (έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

2.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με την Διαχειριστική μελέτη του Συνδιακατεχόμενου Δάσους   «Αηδόνας» για την περίοδο 2015-2019».

3.-Αίτηση του Κότη Νικόλαου  (Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενων πρόχειρων σταβλικών  εγκαταστάσεων στο οικισμό Καλοχώρι).

4.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (δικαίωμα  εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων στο δημοτικό δάσος    Αμαράντου για ατομικές ανάγκες των κατοίκων).

5.-Αίτηση Παπαπούλιου Χρήστου (μείωση ενοικίου σε δημοτικό Κατάστημα στην Τ.Κ. Καστανιάς – ξενώνας)

6.-Εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Περαιβού 5 στην πόλη των Τρικάλων.

7.-Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Καστανιάς

8.Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος και ξενώνα στην Τ.Κ. Αμαράντου.

9.-Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καλαμπάκας.

10.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

11.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

12.-Επέκταση Φ.Ο.Π.

13.-Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εραγσιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού».

14.-Ανανέωση άδειας εγκατάστασης μελισσοκομείου ( Χρυσικού Δημήτριου στην Τ.Κ. Κλεινοβού ).

15.-Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων  της 25ης Μαρτίου.

16.-Αίτηση αγροτικού δασικού συνεταιρισμού Κλεινού (Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας – εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δάσους Τ.Κ. Κλεινού έτους 2014).

17.-Αίτηση Α.Δ.Σ. Λογγά (Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Τ.Κ. Λογγά.

18.-Αίτηση Α.Δ.Σ. Λογγά για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας   του δάσους Τ.Κ. Λογγά για ατομικές ανάγκες.

19.-Περί κοπής επικίνδυνων δένδρων.

20.-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ.έτους 2015.

21.-Εξειδίκευση ΣΑΤΑ

22.-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Οδού Τρικάλων

23.-Επί της υπ’ αριθ. 20/2015 αποφάσεως του ΟΠΕΤΑΚ (Έγκριση απολογισμού έτους 2014)