Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Λύσεις σε Θέματα του Δήμου Τρικκάιων

08.05.2015

Λύσεις σε δύο ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων ζητήθηκαν από τον Δήμαρχο Τρικκαίων και δόθηκαν από την κυβέρνηση, μετά τη σχετική εισήγηση και παρέμβαση του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Το ένα, είναι η παράταση για οικοδόμηση σε δημοτικά οικόπεδα από αστέγους και το δεύτερο, η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Ρομά.

Τα οικόπεδα
Με επιστολές που απέστειλε στα τέλη Μαρτίου ο κ. Παπαστεργίου, στον υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ζητήθηκε λύση στο πρόβλημα της προθεσμίας για οικοδόμηση σε οικόπεδο. Πρόκειται για οικόπεδα που αποδόθηκαν πριν 20 περίπου χρόνια σε άστεγους κατοίκους κυρίως των ΤΚ Πρίνου και Προδρόμου, με στόχο να χτιστούν σε αυτά οικίες από τους κατόχους των οικοπέδων. Οι οικονομικές αδυναμίες, που επιτάθηκαν τα τελευταία χρόνια, παρά τις δοθείσες παρατάσεις, δεν επέτρεψαν την ανέγερση οικοδομών. Με την πρότασή του, ο κ. Παπαστεργίου ζητούσε νομοθετική ρύθμιση «ώστε να επιλυθεί το θέμα και να χορηγηθεί εκ νέου προθεσμία στους δικαιούχους άστεγους δημότες, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ανέγερση των κατοικιών τους».
Κάτι που έγινε: κατατέθηκε τροπολογία από 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτη υπογράφουσα τη βουλευτίνα Τρικάλων κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, η οποία εξέφρασε ομοίως το ενδιαφέρον της για το θέμα.
Η τροπολογία κατατέθηκε στον νόμο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε ως άρθρο 42.
Σύμφωνα με αυτό, οι κάτοχοι των συγκεκριμένων δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων «μπορούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Κέντρο Στήριξης Ρομά

Η δεύτερη παρέμβαση του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, αφορούσε στη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης Ρομά. Ένα από αυτά λειτουργεί και στον Δήμο Τρικκαίων, ως συνέχεια του Ιατροκοινωνικού Κέντρου ( λειτούργησαν παρόμοια σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους Έλληνες Ρομά), Επίσης, στα 25 αυτά Κέντρα εργάζεται σημαντικό αριθμός εργαζομένων. Το πρόβλημα συνίστατο στο ότι δεν υπήρχε ένταξη των συγκεκριμένων Κέντρων σε νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς δεν είχε γίνει η επαναπροκήρυξή τους. Ετσι ο κ. Παπαστεργίου ζητούσε παρέμβαση από το ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου είναι μέλος, στον υπουργό, προκειμένου το θέμα να επιλυθεί. Μάλιστα, πρότεινε και λύση: «η συγκεκριμένη δράση μπορεί να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων» και ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π).».
Μετά από τροπολογία της κυβέρνησης, στον ίδιο νόμο, ψηφίστηκε το άρθρο 35, το οποίο αναφέρει ότι τα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων (καθώς και άλλες, παρόμοιου χαρακτήρα δράσης) συνεχίζουν να λειτουργούν «έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31.12.2015.

Για τους δε εργαζόμενους, ψηφίστηκε ότι «Οι συμβάσεις εξαρτημένης Εργασίας ορισμένου χρόνο του απασχολούμενου προσωπικού στο Κέντρα της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31 .12.2015».