Τετάρτη 22.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τον προϋπολογισμό του 2021 ψηφίζουν τη Δευτέρα στην Πύλη

23.12.2020

Για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021 και την Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021 συνεδριάζει στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Νωρίτερα στις 18.00 το δημοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
  2. Αίτηση της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E. για συναινετική λύση μισθωτήριας σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ για δημοτική έκταση στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑ» της Κοινότητας Παχτουρίου Δ.Ε. Νεράιδας του Δήμου Πύλης.
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.
  4. Αίτηση Γκαμπλιώνη Αθανασίας του Χρυσοστόμου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.