Τετάρτη 26.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Τρικκαίων

31.08.2015

Ο Δήμος Τρικκαίων και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν και φέτος επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Τρικκαίων. Θα υλοποιηθούν για άλλη μια χρονιά, δωρεάν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για ένταξη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς. Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του, ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής τοποθέτησης του καθενός.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2431353502 και 2431027790.
Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου  Τρικκαίων στεγάζεται στη διασταύρωση των οδών  Καλαμπάκας 28 και Αμπάτη (απέναντι από το γραφείο των Προσκόπων και το 5ο Γυμνάσιο) . Εντάσσεται, δε, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στον κατάλογο προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας, δίνεται η ιδέα των τμημάτων που θα δημιουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι στα προγράμματα τοπικής εμβέλειας, θα υπάρχουν οι ανάλογες αιτήσεις και πιστοποιήσεις εκπαιδευτών.

Από το γραφείο Τύπου