Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέες επαφές του Δήμου Τρικκαίων με τους κατοίκους των χωριών

20.10.2022

Αλλα 4 χωριά επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, αντιδήμαρχοι,
τ. αντιδήμαρχοι και μέλη της δημοτικής ομάδας τις προηγούμενες ημέρες. Σε Πατουλιά,
Μεγαλοχώρι, Ράξα, Ζηλευτή, οι συζητήσεις αφορούσαν, τόσο στα έργα που ήδη έχουν
γίνει, όσο και στον προγραμματισμό νέων. Κοινή συνισταμένη, η βελτίωση της
καθημερινότητας, οι λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, η συνέχιση της αλλαγής στην
εικόνα των χωριών. Τίθενται προβληματισμοί, ακούγονται και αναλύονται νέα δεδομένα
που θέτουν οι κάτοικοι, οι αγρότες, οι επιχειρηματίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο
προγραμματισμός, και για τη νέα χρονιά και για παρεμβάσεις που θα χρειαστούν
περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν.