Σάββατο 27.02.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διευρυμένη συνεδρίαση των δημάρχων Θεσσαλίας για το ΠΕΠ

19.05.2015

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19.05.2015 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας παρουσία πολλών  Δημάρχων της Θεσσαλίας  .

Στα πλαίσια του συμβουλίου ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανέπτυξε τη θέση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων για τη συγκρότηση και λειτουργία αλλά και το ρόλο που απαιτείται να διαδραματίσει η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ( ΠΕΑΣ ) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΠΕΠ στους άμεσα ενδιαφερόμενους αποδέκτες που είναι οι Δήμοι. Διευκρίνισε ότι ο ρόλος της συγκεκριμένης επιτροπής είναι καθαρά γνωμοδοτικός και αφορά στην εξειδίκευση του συνόλου των έργων των δήμων και συνάμα υποβοηθητικός προς την περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία έχει την πλήρη αρμοδιότητα ένταξης έργων.

Όσον αφορά την εξειδίκευση έργων ΕΣΠΑ στον τομέα των υδάτων – θεματικός στόχος 6 του ΠΕΠ Θεσσαλίας – αποφασίστηκε με πρωτοβουλία της ΠΕΔ Θεσσαλίας να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με όλα τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων προκειμένου να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαδικασία της εξειδίκευσης.

Παρουσιάστηκε και αναλύθηκε από εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό πρόγραμμα E.L.EN.A. (European Local ENergy Assistance ) το οποίο αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας που επιχορηγεί την προετοιμασία φακέλων για επενδυτικά προγράμματα στον τομέα της ενέργειας. Στα πλαίσια της συζήτησης αναπτύχθηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας οι λόγοι για την ανάγκη μια ευρύτερης διαδημοτικής συνεργασίας για τη συμμετοχή των Δήμων στο παραπάνω επενδυτικό εργαλείο.

Παρουσιάστηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόταση της ΠΕΔ Θεσσαλίας με τη συνεργασία των Προέδρων των τριών λειτουργούντων ΦοΔΣΑ της Θεσσαλίας περί της δημιουργίας ενός Περιφερειακού Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ αναφέρθηκε στην ανάγκη να βρεθεί η βέλτιστη λύση σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς και για το λόγο αυτό στον απόηχο της συζήτησης αποφασίστηκε η πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συνάντησης στις επόμενες μέρες των εκπροσώπων των φορέων διαχείρισης με τον αρμόδιο υπουργό ,παρουσία του προεδρείου της ΠΕΔ Θεσσαλίας. Για να υλοποιηθεί η πρόταση της ΠΕΔ Θεσσαλίας και των ΦοΔΣΑ απαιτείται η τροποποίηση του Ν. 4071/ 2012.

Στα πλαίσια προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων σε περιοχές εκτός της έδρας του ,στους τέσσερις νομούς της αρμοδιότητάς του, η  επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της ΑΓΙΑΣ Ν. Λάρισας,  με την ανάδειξη των σημαντικότερων θεμάτων της περιοχής σε συμπληρωματική ημερίδα η οποία θα λάβει μέρος την επόμενη μέρα του Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί διοικητικών θεμάτων  μεταξύ των μελών σε κλίμα που αναδεικνύει  τον ρόλο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας ως ένα κορυφαίο αυτοδιοικητικό όργανο στην Περιφέρεια.