Κυριακή 03.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων σε Φλαμουλάκι και Αμπελάκια

28.12.2018

Το ποσό των 2.500.000 ευρώ προϋπολόγισε η ΔΕΥΑΤ για αποχέτευση σε Φλαμουλάκι και Αμπελάκια. Πρόκειται για δύο οικισμούς της πόλης των Τρικάλων που μέχρι τώρα δεν διέθεταν δίκτυο ακαθάρτων.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου -που σήμερα αναρτήθηκε προς δημοπράτηση- είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στους δύο οικισμούς και η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των λυμάτων σχεδόν στο σύνολο των εν λόγω περιοχών.

Για κάθε οικισμό (Φλαμουλάκι και Αμπελάκια) θα κατασκευαστεί ξεχωριστό δίκτυο αποχέτευσης το οποίο θα καταλήγει σε αντίστοιχο αντλιοστάσιο.

Επιλέχτηκαν αγωγοί πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος για το δίκτυο, γιατί η περιοχή εμφανίζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, η στεγανότητα της σύνδεσης των αγωγών είναι πολύ αποτελεσματική και υπάρχουν ικανοποιητικές συνθήκες ροής σε πολύ μικρές κλίσεις.

Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν, θα οδηγούν τα λύματα του οικισμού σε φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ.

Συνολικά θα κατασκευαστούν νέοι βαρυτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 12,8 χλμ. και καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 720 μ.

[fbcomments]