Σάββατο 29.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του δήμου Τρικκαίων

07.10.2015

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τρικκαίων και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρικκαίων, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμο Τρικκαίων, ανακοινώνει ότι λόγω του μεγάλου αριθμού κατάθεσης αιτήσεων, θα δέχεται αιτήσεις έως τη Δευτέρα 12-10-2015.
Για τις νέες ημερομηνίες υποδοχής αιτήσεων θα υπάρξει καινούργια ανακοίνωση
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .