Πέμπτη 18.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τους Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου Μεγάλων Καλυβίων διασώζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

15.02.2022

Τον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων και το παρακείμενο εκκλησάκι του
Αγίου Γεωργίου συντηρεί και διασώζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός υπογράφει το επόμενο διάστημα τη σύμβαση του έργου, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την
αποκατάσταση των δομικών στοιχείων των δύο ναών που εμφανίζουν έντονα
προβλήματα λόγω υγρασίας, την συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και τις
τεχνικές μας υπηρεσίες, ικανοποιούμε τις ανάγκες των ανθρώπων στα Μεγάλα
Καλύβια και διασώζουμε δύο ιστορικές εκκλησίες της περιοχής» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Τα θρησκευτικά μνημεία είναι τα
τοπόσημα της Ορθοδοξίας, σημεία αναφοράς σε κάθε τοπική κοινότητα παντού στη
Θεσσαλία και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ελληνικής μας ταυτότητας
και της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προβλέπονται:

-Εργασίες απομάκρυνσης των υδάτων με κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου
συνολικού μήκους 140 μέτρων περιμετρικά του ναού, κατασκευή τάφρου συλλογής
των υδάτων με αντλία και απομάκρυνση των υδάτων μέσω αγωγού στη σχάρα
συλλογής ομβρίων

-Εκσκαφές χανδάκων και επαναπλήρωση για την τοποθέτηση υπογείων δικτύων
σωληνώσεων για την αποστράγγιση των υδάτων

-Γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για την απορροή των
επιφανειακών υδάτων

-Κατασκευή νέων πλακοστρώσεων στις θέσεις επέμβασης για την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος χώρου

-Συντήρηση στοιχείων που έχουν υποστεί φθορές από την εισερχόμενη υγρασία στο
ξύλινο τέμπλο και στα επιχρίσματα του ναού.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, προβλέπονται:

– Καθαίρεση επικαλύψεων και τμημάτων του φέροντα οργανισμού της στέγης που
έχουν υποστεί βλάβη

-Αποκατάσταση των λιθοδομών στη βάση έδρασης της στέγης

-Ανύψωση του δαπέδου του ναού άνω της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου και νέα
επίστρωση πλακών

-Αποκατάσταση της στέγης σύμφωνα με την αρχική της μορφή

-Εκσκαφές και διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου με νέες ομαλές κλίσεις για
την φυσική απορροή των υδάτων.

[fbcomments]