Δευτέρα 15.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς των Τρικάλων

12.06.2024

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 13/06/2024 έως και την Παρασκευή 14/06/2024 και από την Δευτέρα 17/06/2024 έως και την Παρασκευή 21/06/2024 και από ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́ στις κάτωθι οδούς της πόλης των Τρικάλων:
 Στην οδό Οινουσσών και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γεωργούλα και περ. Τρικάλων
 Στην οδό Δήμητρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και Ειρήνης
 Στην οδό Αγ. Γεωργίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πύθωνος και Βησσαρίωνος
 Στην οδό Πεύκης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αετού και Νεράϊδας
 Στην οδό Δωδώνης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ελατείας και Ιθάκης
 Στην οδό Πύλης Α’ Πάροδος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πύλης και Κλεινού
 Στην οδό Πύλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Νεραιδοχωρίου και Καλογριανής
 Στην οδό Κλουφη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 8η πάροδος και οδό Παπαβασίλη
 Στην οδό Φιλίππου Β’ και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τιουσόν και Κονδύλη
 Στην οδό Πτολεμαίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αβέρωφ και Αθ. Μικρού
 Στην οδό Ήρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών ανώνυμης και Ιδομενέως

Τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της οδού Πύλης, στα Τρίκαλα, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Εφαρμογή Ζωνοποίησης και Αντικατάστασης Παλαιών Αγωγών Δικτύου Πόλεως Τρικάλων»:
 Στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Πύλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Καλογριανής και της υφιστάμενης γέφυρας του Αγιαμονιώτη ποταμού επί
της οδού Πύλης (στένωση του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πύλη), την Πέμπτη 13/06/2024 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ έως την 15:00 ́.
 Στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Πύλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Καλογριανής και της οδού Νεραϊδοχωρίου (στένωση του ρεύματος
κυκλοφορίας προς Κέντρο Πόλεως Τρικάλων), την Παρασκευή 14/06/2024 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ έως την 15:00 ́.
 Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Πύλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Νεραϊδοχωρίου και της οδού Καλογριανής (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύλη), την Παρασκευή 14/06/2024 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ έως την 15:00 ́.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες σε υπό ανέγερση οικοδομή, επί της οδού Πτολεμαίου της πόλης των Τρικάλων και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθ. Μικρού έως τη διασταύρωση της με την οδό Στεφάνοβικ και κατά το χρονικό διάστημα από την 08:00 ́ ώρα έως την 12:00 ́ ώρα της Πέμπτης 13/06/2024.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

[fbcomments]