Σάββατο 12.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Την Τρίτη η ψήφιση της ελεγχόμενης στάθμευσης στα Τρίκαλα

20.11.2020 /

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ρύθμιση των οφειλών των Σχολικών κυλικείων και τη Μείωση του μισθώματος των κυλικείων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων .
 2. 2. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. Απόφασης 506/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου – Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων”.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 3. Έγκριση 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020.
 2. 4. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ» (Κ.Α. 64-7326.0014).
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 5. Έγκριση Ανάπτυξης & Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Κοινότητα Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων. (εξ αναβολής)
 2. 6. Έγκριση της αρίθ. 110/2020 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.630,30 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Γλίνου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 216 (Αναδασμός αγροκτήματος Γλίνου έτους 1972) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450270701001.
 3. 7. Έγκριση της αριθμ. 517/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2020 – Γ’ Τρίμηνο.
 4. 8. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2020. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 9. Έγκριση υποβολής πρότασης από το Δήμο Τρικκαίων με τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου – ΣΒΑΑ Τρικάλων » στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ:3770/21-10-2020 και με κωδικό 100 πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ του Ε.Π Περιφέρειας Θεσσαλίας, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ θεσσαλίας 2014-2020.
 2. 10. Επέκταση λειτουργίας της Πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία / Δήμος Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000586.
 3. 11. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων.
 4. 12. Έγκριση 1ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, Α΄, Β΄, Δ΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους, Αερόστατο, Βαλτινού, Παραμυθούπολη και Ηλιαχτίδα, του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 13. Έγκριση χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εταιρεία «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΖΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Νικόλαο Ευθυμίου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» που βρίσκεται στην οδό Αξιού αριθμ. 2 (πλατεία Πύργου).
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 14. Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην e-Trikala της διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων & αγοράς στο Δήμο Τρικκαίων.
 2. 15. Έγκριση του ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.