Τετάρτη 23.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήμος Μουζακίου: Υπογραφή σύμβασης για αποκαταστάσεις ζημιών απο τον Ιανό

14.01.2021 /

«Υπογράψαμε σήμερα  το πρωί, τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μουζακίου», με τον εκπρόσωπο της αναδόχου τεχνικής εταιρίας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», παρουσία του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, Βασίλη Φούκα. Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο «Ιανός» και θα γίνουν παρεμβάσεις σε τουλάχιστον 30 σημεία του Δήμου μας που επλήγησαν. Με σωστό σχεδιασμό και μέλημα την ασφάλεια όλων αποκαθιστούμε και ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου μας, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης.

Στις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που θα εκτελεσθούν με το παρόν έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  1. Αποκαταστάσεις δρόμων χαλικοστρωμένων τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, (σποραδικές ασφαλτοστρώσεις– ταπητίδια  σε  λακκούβες –  καθιζήσεις  κτλ)  σε  όλη την ευρύτερη περιοχή  του Δήμου Μουζακίου.
  2. Ενίσχυση των καταπτώσεων  µε  τοιχία σκυροδέµατος (οπλισμένα ή μη)  κατάντι   και ανάντι των  οδών.
  3. Αποκαταστάσεις υδραυλικών  υποδομών  όμβριων  και  ενίσχυσης  τους  (αγωγοί –  σχάρες –  φρεάτια)  για  πλήρη  απορροή  όμβριων  υδάτων.
  4. Αποκαταστάσεις διαβάσεις ρεμάτων, με κιβωτοειδείς οχετούς και ιρλανδικές διαβάσεις.
  5. Αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων, για την προστασία των πρανών ρεμάτων.
  6. Σποραδικός καθαρισμός (μόνο τα φερτά υλικά) – εκβάθυνση – διευθέτηση των ρεμάτων που εκτράπηκαν και υπερχείλισαν προκαλώντας ζημιές στις υποδομές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € με τον ΦΠΑ 24 %  και η χρηματοδότηση του θα γίνει από το Π∆Ε 2020 (ΣΑΕ 871 ).

Σύνολο Εργασιών : 806.451,61 €

Φ.Π.Α. (24%) : 193.548,39 €

Γενικό  Σύνολο : 1.000.000,00 €