Σάββατο 12.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήμος Μουζακίου: Παροχή βοήθειας προς τους πλημμυροπαθείς του «Ιανού»

28.01.2021 /

Τραπεζικό λογαριασμό «Βοήθειας και Αλληλεγγύης» άνοιξε ο Δήμος Μουζακίου στην Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να εξασφαλίσει πόρους για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από τη θεομηνία της 18ης Σεπτεμβρίου.

Σημειωτέον, πως ο Δήμος Μουζακίου είχε υποβάλλει τον Οκτώβριο,  έγγραφο – αίτημα  με το αριθμ.πρωτ. 9537/01-10-2020  προς το Υπουργείο Εργασίας, για την έγκριση δημιουργίας ερανικού λογαριασμού. Αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο -τρεις μήνες μετά – με τον αριθμ.πρωτ.Δ14/40308/436/31-12-2020.

 

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5617100876651 (ΕΡΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ 2020)

IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR14 0172 6170 0056 1710 0876 651

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: PIRBGRAA

 

Ο ερανικός λογαριασμός έχει ισχύ έξι (6) μήνες. Πληροφορίες στα τηλέφων: 2445350103 και 6972141664 (Νικόλαος Πούπης)