Κυριακή 29.11.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήμος Μετεώρων – Erasmus+: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολιτισμού

03.07.2020 /

Ο Δήμος Μετεώρων κατέθεσε αίτηση – εισήγηση για συμμετοχή σε διεθνές
πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με θέμα: «Σύγχρονες Προκλήσεις στη
Διαμόρφωση της Πολιτιστικής Εμπειρίας».
Η εν λόγω αίτηση (Κωδικός Προγράμματος 2020-1-EL01-KA104-077857)
εγκρίθηκε έναντι του ποσού των 21.864,00 ευρώ για συμμετοχή οχτώ (08)
στελεχών του Δήμου Μετεώρων με διάρκεια σχεδίου τους 16 μήνες.
Η αίτηση του Δήμου Μετεώρων εγκρίθηκε με ποσοστό επιτυχίας 93%
καταλαμβάνοντας την 1 η θέση ως Δήμος και την 3 η θέση μεταξύ 61
αιτήσεων συνολικά.
Σύμφωνα με τα σχόλια της αξιολόγησης από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ), η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να έχει σημαντικό
αντίκτυπο στους συμμετέχοντες μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την τοπική
κοινότητα.