Τετάρτη 06.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ. Πύλης: Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων γεννηθέντων το έτος 2006 κλάσης 2027

09.02.2022

Για την έγκαιρη κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Περί Στρατολογίας», όπως
αυτός ισχύει σήμερα και του αρ. 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση
Κώδικα διατάξεων “περί μητρώων αρρένων”»,
Ο Δήμος Πύλης προσκαλεί τους εγγεγραμμένους στα
Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας που έχουν γεννηθεί το
έτος 2006,
δηλαδή αυτούς που ακολουθούν την Στρατολογική Κλάση
2027, προς αποφυγή της περαιτέρω διασποράς της πανδημίας,
να αποστείλουν στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης στο e-
mail : bakatsis@dimospylis.gr Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986, άρθρο 8, παρ. 4, όπου θα δηλώνουν τις
γραμματικές γνώσεις τους καθώς και τα στοιχεία κατοικίας κι
επικοινωνίας, επισυνάπτοντας αντίγραφο της Αστυνομικής τους
Ταυτότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν  να προσέρχονται οι ίδιοι
ή και οι κηδεμόνες τους στην Υπηρεσία Δημοτολογίου κατόπιν
συνεννόησης.

Παρακαλούνται επίσης οι Διευθυντές των σχολείων να
ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους άρρενες που φοιτούν
στο σχολείο τους.

Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνεται έως
και την 27 Μαρτίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία
υποβολής).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα
τηλέφωνα: 2434350318 ή 2434350306.