Παρασκευή 23.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ. Μετεώρων: Υπογραφή σύμβασης για το έργο της διαμόρφωσης αύλειων χώρων των Δημοτικών

23.04.2019

Τον αύλειο χώρο του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας επισκέφτηκε σήμερα το
πρωί, ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων Χρήστος Σινάνης, στα πλαίσια της υπογραφής
της σύμβασης έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
Με το παρόν έργο, ο Δήμος Μετεώρων προβαίνει στη διαμόρφωση του αύλειου
χώρου του 1 ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης των
αύλειων χώρων του 2 ου και 3 ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας.
Συγκριμένα, αποκαθίσταται συνολικά ο αύλειος χώρος, εκτάσεως 3.292,63 τ.μ., του
1 ου Δημοτικού Σχολείου, μέσω της δημιουργίας χώρων ανάλογα με τις
δραστηριότητες και την ηλικία των μαθητών, ώστε να περιλαμβάνει:
1. Χώρους αθλοπαιδιών σε επίπεδο τάξης
2. Χώρο υπαίθριας διδασκαλίας
3. Χώρους συγκέντρωσης στα διαλείμματα και ξεκούρασης
4. Χώρους για πρόσβαση ΑΜΕΑ
5. Χώρους πρασίνου και σκίασης με τη φύτευση δέντρων
Οι εργασίες στον αύλειο χώρο του 3 ου Δημοτικού Σχολείου αφορούν την κατασκευή
δαπέδου αντιολισθηρού στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης, αποσκοπώντας στη βελτίωση
του χώρου άθλησης.
Οι εργασίες στον αύλειο χώρο του 2 ου Δημοτικού Σχολείου στοχεύουν στην
αποκατάσταση της λιθοδομής, όπου αυτό απαιτείται για τη στερέωση της περίφραξης
και την εξασφάλιση της ασφάλειας της κατασκευής.

Όλες οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης των
αύλειων χώρων και πραγματοποιούνται με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και
τη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων.
Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 117.379,77 ευρώ και η χρηματοδότησή του
γίνεται μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών
και με ιδίους πόρους του Δήμου Μετεώρων.