Τρίτη 05.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ. Μετεώρων: Υποβολή αιτήσεων για αποζημίωση από τον παγετό

05.11.2021 /

Οι παραγωγοί που καλλιεργούν ελιές – ροδιές, το φυτικό κεφάλαιο των οποίων
ζημιώθηκε (ξηράνσεις δένδρων, σχισίματα) από τον παγετό που εκδηλώθηκε τη χρονική
περίοδο 15-18 Φεβρουαρίου 2021 και δεν υπέβαλαν αρχικές αιτήσεις, καλούνται από
08/11/2021 έως και 22/11/2021 να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης προσκομίζοντας
τη δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2021, στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Κοινότητάς του.

Πληροφορίες στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Μετεώρων και στα τηλέφωνα
2432350281 & 2432350283.