Τετάρτη 01.02.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ: Ισόβιος πρόεδρος ο Δημήτρης Ιωάννου

27.06.2022 /

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουνίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων. Κατά τη διάρκεια αυτής εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών «Αλληλοασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών» και «Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.». Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής νέων Διοικητικών Συμβουλίων και στις δυο εταιρείες.

Στον «Αλληλοασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών» πρόεδρος εκλέχτηκε ο Δημήτρης Ιωάννου και μέλη οι Στέργιος Βουστελάς, Κωνσταντίνος Λιάκας, Νίκος Μπουρλιός και Γιώργος Καρράς.

Στο «Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.» πρόεδρος επανεκλέχτηκε ο Δημήτρης Ιωάννου, αντιπρόεδρος ο Στέργιος Βουτσελάς και μέλη οι Κωνσταντίνος Λιάκας, Βασίλειος Κουκουτσέλος και Γιώργος Καρράς.

[fbcomments]