Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

27.09.2022 /

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων 1, 2 και 5 της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014–2020».

Δείτε εδω