Σάββατο 26.11.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
tsiakalos

Γιώργος Τσιάκαλος: Η μείωση της γραφειοκρατίας και η διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής

18.10.2022

Η μείωση της γραφειοκρατίας δημιουργεί νέους δρόμους για την επιτάχυνση του προγραμματισμού, της παραγωγής και της ολοκληρωμένης οργάνωσης των επιχειρήσεων καθώς και της βέλτιστης λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών

Στην εποχή της πληροφορικής, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης θεωρώ πως είναι περιττή η υπέρμετρη γραφειοκρατία και η στοίχιση των υπηρεσιών πίσω από το γραπτό σκέλος της διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Η πάταξη της γραφειοκρατίας σε όλους τους τομείς εργασίας είναι πολύ σημαντική για να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος στον προγραμματισμό και στη διεκπεραίωση των καθημερινών θεμάτων.
Πολλά βήματα έχουν γίνει σ’ αυτή την κατεύθυνση, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες, η ψηφιοποίηση βιβλίων και αρχείων, οι προσαρμοσμένες εφαρμογές σε εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς, η ψηφιακή υπογραφή, η χρήση ψηφιακών δεδομένων κ.ά. Ωστόσο φαίνεται να μην έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στο θέμα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, κάτι που απασχολεί το κράτος αλλά και τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Βασικές αιτίες γι’ αυτή την καθυστέρηση στη μετάβαση από τη γραφική στην ψηφιακή εποχή είναι το χάσμα μεταξύ των γενεών στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, η έλλειψη της αναγκαίας επιμόρφωσης σε όλους τους τομείς εργασίας αλλά και η έλλειψη κινήτρων για την εκμάθηση των λειτουργιών στις τεχνολογίες της πληροφορικής.
Η ταχύτητα στην εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και η μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην οποία βρισκόμαστε ήδη, μας αναγκάζει να επιταχύνουμε ως κοινωνία την προετοιμασία για την επόμενη μέρα.
Αυτό προϋποθέτει τη μέριμνα του κράτους για τον εξοπλισμό των εργαζομένων, με επιδοτούμενα προγράμματα, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και την επιμόρφωση στη χρήση υπολογιστών, σταδιακά, σε όλα τα επαγγέλματα.
Παράλληλα απαιτούνται νέα γνωστικά αντικείμενα στα πανεπιστήμια της χώρας τα οποία θα προετοιμάζουν επιστήμονες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
Τέλος απαιτείται η διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής να εμπλουτιστεί με περισσότερες διδακτικές ώρες και σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής για την προετοιμασία των μαθητών τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στην εργασιακή αποκατάσταση αργότερα.