Τετάρτη 22.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ζισκάρ ντ Εστέν: Ένας Φ ι λ έ λ λ η ν.

03.12.2020 /

Του Ηλία Γιαννακόπουλου – Φιλόλογου

Ο Ζισκάρ ντ Εστέν πρότεινε ως ορισμό της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς για το σχέδιο του Ευρωσυντάγματος τον παρακάτω ορισμό του Π ε ρ ι κ λ ή.

Το 2005 όμως πολλά ευρωπαϊκά κράτη με δημοψήφισμα απέρριψαν την ιδέα για το Ευρωσύνταγμα. Έτσι η Ευρώπη έχασε μία ευκαιρία για την ε ν ο π ο ί η σ ή της και η Ελλάδα μία μεγαλύτερη τύχη. Να κοσμεί το Ευρωσύνταγμα ο ορισμός του Περικλή.
Πολιτική μ υ ω π ί α των ευρωπαϊκών κρατών ή ο φόβος μπροστά στα νέα δεδομένα;
Η Ε λ λ ά δ α δεν μπόρεσε να γευτεί τη δόξα ενός τέτοιου ορισμού, αφού οι Ευρωπαίοι από έναν ακατανόητο εθνικό σ τ ρ ο υ θ ο κ α μ η λ ι σ μ ό έκλεισαν τα μάτια στην πρόκληση της συνταγματικής ενοποίησης.
Ο εκλιπών ηγέτης φάνηκε πιο Έλληνας από κάποιους που από “Πολιτική μωρία ” έδιωξαν τον Θουκυδιδη από το Ελληνικό Σχολείο .Καιρός να ξαναδούμε αυτά που χάσαμε και να ξαναθυμηθούμε αυτά που μάς δοξάσαν.
Το ” κτήμα ες αεί” του Θουκυδίδη ας είναι για μάς η κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά.