Παρασκευή 21.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τρίκαλα: Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

01.12.2021

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α701-082017) καλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση  Π.Ε Τρικάλων έως και την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021